Telefony kontaktowe w Domu Miłosierdzia:

 

77 407 60 96  -  Dom Miłosierdzia (stacjonarny)

509 600 650  -   Andrzej Łukasiewicz  z-ca Prezesa Stowarzyszenia, Lider Wspólnoty "MaranaTha"

509 606 616  -  Lesław Nalepa - Kierownik Poradni Życia Rodzinnego